Movement Based Learning

Via de Movement Based Learning methode kan via specifieke oefeningen de basis voor ontwikkeling versterkt worden waardoor het functioneren en leren kan verbeteren. Lees hier meer over deze methode.

Waarom op beweging gebaseerd leren?

Voordat je op school kunt leren is er een hele opbouw aan vooraf gegaan, er vormt zich een fundament voor het leren. Het schoolse leren, het academisch functioneren steunt op deze ondergrond. De basis wordt gevormd vanaf de tijd in de baarmoeder, daarna in de baby en kleutertijd. In het eerste jaren van ons leven worden belangrijke neurologische connecties gevormd die gebaseerd zijn op de bewegingsontwikkeling. De ontwikkelingsbewegingen die het kindje doormaakt zijn hierin cruciaal. Zij zorgen voor een sterk fundament voor verdere ontwikkeling.

Movement Based Learning gaat over het bouwen aan het fundament voor de ontwikkeling en dit gebeurt via oefeningen. Ook wel bekend als de “Building Blocks”.

Movement Based Learning en de bouwstenen voor de ontwikkeling

Net als een blokkentoren hangt alle verdere ontwikkeling af van de onderliggende blokken.

Als de voorliggende ontwikkelingspatronen door diverse factoren niet volledig geïntegreerd of gerijpt zijn, dan is de fundering zwak. Dit is de reden om met kinderen met diverse uitdagingen aan de onderliggende fundering te werken.

Ontwikkeld door Cecilia Koester

Het bedrijf Movement Based Learning is oorspronkelijk opgericht door Cecilia Koester M.Ed, internationaal bekend voor haar werk met kinderen met diverse uitdagingen in hun ontwikkeling. Geïnspireerd door haar werk heeft C.Koester enkele jaren in Europa, zo ook Nederland, Movement Based Learning mogen overdragen. De activiteiten van Movement Based Learning worden inmiddels op diverse plekken in Nederland met veel succes en plezier toegepast door gezinnen, therapeutische centra, PGB-ers, kindercoaches en binnen de mogelijkheden die er zijn ook op scholen.

Cecilia Koester ontwikkelde eveneens de training Brain Gym170® for Special Needs waar de “Building Block Activities” van Movement Based learning samen met aangepaste Brain Gym® oefeningen en spelontwikkelingsactiviteiten worden aangeleerd. Dit is een 4 daagse training.

Verbeter ing in focus, begrip, communicatie, organisatie en motoriek

De bouwstenen van de ontwikkeling die het leren bevorderen zijn gebaseerd op de natuurlijke, normale menselijke ontwikkeling. Ze brengen snelle, vaak grote veranderingen in focus, begrip, communicatie, organisatie en motoriek. Zo kan ieder kind, met zijn eigen speciale behoeften stappen maken in zijn ontwikkeling. Een nieuwe manier van werken, die op een heldere, eenvoudige manier wordt uitgelegd en makkelijk toepasbaar is. De oefeningen zijn functioneel en direct in te zetten.

Lees verder op: movementbasedlearning.org

Zie hier de data voor de eerst volgende MBL training:


Data: Zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022 te Leiden
Opgeven via: teameduqi@gmail.com