NeuroMovement

Mobieler, slimmer en creatiever met NeuroMovement:

Je kind kan voorbij zijn beperkingen groeien door lichte aanraking en beweging

NeuroMovement is een zachte aanrakings- en bewegingsmethode gebaseerd op neuroplasticiteit. Dat is het vermogen van ons brein om nieuwe connecties aan te leggen. Het brein kan zichzelf veranderen! Met de lichte aanrakingen en bewegingen voorzien we het brein van nieuwe informatie. Het brein gebruikt die informatie vervolgens om ons functioneren te veranderen. En dat kan betekenen dat we handiger, sterker, slimmer, creatiever en socialer worden.

De methode is bedacht door Anat Baniel en staat ook nog steeds bekend onder haar naam als de Anat Baniel Methode. De kracht van de methode berust op de toepassing van de ‘9 Essentials’ tijdens de bewegingslessen. Want bewegen alléén is niet voldoende om een daadwerkelijke positieve verandering in ons functioneren te bewerkstelligen. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk om aandacht te hebben bij wat we voelen tijdens het bewegen – Bewegen met Aandacht heet die Essential. Een andere belangrijke is Langzaam. Langzaam bewegen is essentieel om iets nieuws te kunnen leren, want we kunnen alleen iets snel doen wat we al kunnen. Verder is het heel belangrijk dat we veel Variatie aanbrengen in de manier waarop we een beweging uitvoeren. Met deze en de overige 6 Essentials krijgen onze hersenen een super boost en dat merken we op alle vlakken: onze prestaties op fysiek niveau gaan vooruit, we worden slimmer, gaan creatiever te werk en we worden socialer.

NeuroMovement is geschikt voor heel uiteenlopende doelgroepen waaronder mensen met rug-, schouder- en nekklachten, topsporters en musici of andere toppresteerders, en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De methode is vooral heel populair en succesvol bij kinderen met een beperking: met aangeboren of niet-aangeboren hersenbeschadiging, cerebrale parese, autisme, adhd, onverklaarbare ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, chromosomale afwijkingen, stofwisselingsziekten of andere ziektes met verminderde mobiliteit als gevolg.

Sommige kinderen zijn voor aanvang van de NeuroMovement lessen nauwelijks mobiel. Ze liggen, kunnen niet omrollen of iets grijpen en zijn compleet afhankelijk van zorg. Door hen te helpen bewust te worden van hun lichaam door de bewegingen en aanrakingen, leren zij omrollen, zich oprichten, zelfstandig met speelgoed spelen, en nog veel meer. Bij kinderen met heel ernstige aandoeningen zijn de veranderingen wellicht kleiner, maar kunnen ze een groot verschil maken in hun levenskwaliteit. Meer beweging in de borstkas bijvoorbeeld waardoor de ademhaling verbetert en de kinderen minder vatbaar zijn voor ziektes.

Judith Simon, ABM / NeuroMovement practitioner in Renkum, 06-30249895, judith@judithsimon.nl, http://judithsimon.nl/