Ontwikkelings-begeleiding Online

Door Corona ben ik online gaan begeleiden omdat ik zelf een verhoogd risico voor Corona heb en met kwetsbare kinderen werk. De online spel-behandeling is voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende beperkingen op motorisch en zintuiglijk gebied. De behandeling is erop gericht om ouders handvatten te geven voor ontwikkelingsstimulering en om kinderen met meervoudige beperkingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. In het begin was ik sceptisch. Hoe maak je via een computer contact met ouder en kind? Hoe pakken ouders adviezen op en gaan ze er daadwerkelijk mee aan de slag? Maar het bijzondere is dat door het coachen op afstand zijn ouders zelf aan zet. Ik doe een stap terug en ouders verkrijgen zelf meer inzichten en vaardigheden. En dat pakt verrassend positief uit! Voorafgaand aan een sessie vraag ik aan ouders welke vaardigheden ze willen stimuleren bij hun kind. We formuleren samen een doel waarmee we aan de slag gaan.Tijdens de sessie worden er suggesties gegeven over passend speelgoed, de uitgangshouding van het kind en de omgevingsfactoren zoals licht , geluid etc.De ouder speelt zelf met het kind en ik observeer. Observatiepunten zijn o.a: de interactie tussen ouder en kind, de inzet van zintuigen, het spelgedrag en de motorische vaardigheden van het kind. Tijdens een online-sessie kan ik finetunen door in het moment feedback aan ouders te geven. Door te finetunen kunnen ouders nog beter aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van hun kind wat de kans op succeservaringen vergroot.. Ontwikkelingsstimulering voelt dan niet als een opgave of hard werken maar als samen spelen, plezier ervaren en leren. Dit zorgt voor versterking van de band tussen ouder en kind. De nieuwe suggesties en positieve ervaringen zorgen er voor dat het spelen vaker door ouders wordt herhaald. En dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.In mijn behandeling maak ik gebruik van kennis en vaardigheden opgedaan vanuit verpleegkunde, ortho-pedagogiek, revalidatie en bewegings methodieken zoals Movement Based Learning en Rhythmic Movement and Reflex Integration.Voor vragen mail batucontact@gmail.com of bel met Jenneke van Dijk 06-43565243